تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
همكاران محترم قراردادی مدت موقت

همكاران محترم قراردادی مدت موقت

 

 

باعنايت به انجام مراحل ثبت نام بيمه درمان تكميلي و بيمه عمر و حوادث گروهي با شركت بيمه دانا توجه به موارد ذيل ضروريست؛
۱- درصورت تمايل ، استفاده از خدمات بيمه دانا بصورت‏ آنلاين در مراكز طرف قرارداد، از تاريخ ۲۸/۱۰/۹۸ با ارائه كد ملي ميسر خواهد بود
۲- جهت ارسال مدارك درماني ضمن تكميل فرم جديدآناليز بيمه دانا حتما به موارد ذيل توجه فرماييد :
a. موارد مندرج در شيوه نامه پيوست را مطالعه فرماييد.
b. مهلت تحويل اسناد توسط بيمه شدگان ۵ ماه از تاريخ انجام هزينه ميباشد.
c. مبناي محاسبه هزينه‏ها در بخش هاي درماني( دولتي و خصوصي) براساس تعرفه هاي دولتي و خصوصي اعلامي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
۳- پس از تكميل، فرمهاي آناليز به همراه مدارك مورد نياز قيد شده در شيوه نامه را به مسئول بيمه در مشهد به آدرس بلوار آزادی، نبش آزادی 9 و در سرخس نبش مصلی 15، بیمه دانا تحويل نمايند.
۴- فرم آناليز جديد ، ليست مراكز طرف قرارداد به همراه ساير فرم هاي مورد نياز ضميمه ميباشد.

مديريت منابع انساني
امور كاركنان

ثبت نام بيمه دانا.اطلاعيه3

شرح خدمات بيمه گروهي درمان تكميلي براي  نيروهاي قرارداد مدت موقت  در سال 1398

شيوه نامه(ارائه نحوه مدارك، فاكتورها، پركردن برگ آناليز و مشاهده اطلاعات درماني) در سال 1398

فرم آناليز خسارت بيمارستاني-بيمه درمان تكميلي

فرم پذيرش نفت-98-99

فرم درخواست رسيدگي مجدد-بيمه درمان تكميلي

ليست مراكز درماني

>

>

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©