تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
کارگروه فرعی- تخصصی امور کارکنان برگزار شد
تاریخ:1401/04/01

کارگروه فرعی- تخصصی امور کارکنان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه کارگروه فرعی- تخصصی امور کارکنان به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در ستاد مشهد مقدس برگزار شد.

علی استیری رئیس امور کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق در تشریح برگزاری کارگروه فرعی- تخصصی امور کارکنان گفت: این جلسه با هدف بررسی مسائل و چالش های مشترک منابع انسانی در حوزه امور کارکنان و با حضور رؤسا و کارشناسان این حوزه در شرکت های تابعه صنعت نفت مستقر در استان خراسان رضوی برگزار شد.

وی تصریح کرد: کارشناسان و روسای حوزه امور کارکنان ضمن بررسی مسائل مختلف از جمله عدم وجود زیرساخت های رفاهی در استان، دوره های آموزشی، تعدیل مدارک، چالش های مربوط به سیستم جامع و ...، راهکارهای پیشنهادی را نیز در راستای بهبود فرآیندهای این حوزه ارائه دادند.

شایان ذکر است، حسب دستورالعمل ابلاغی از سوی معاونت محترم وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و با هدف پیگیری مصوبات سفرهای استانی و نیز شناسایی دقیق تر مسائل و مشکلات مبتلابه منابع انسانی و و راهکارهای قابل طرح در این حوزه، اولین جلسه کارگروه هماهنگی سرمایه انسانی با حضور مدیران منابع انسانی شرکت های تابعه صنعت نفت مستقر در استان خراسان رضوی در اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد و مطابق تصمیمات متخذه در این کارگروه، مقرر گردید چالش های این حوزه در هفت کارگروه فرعی- تخصصی (امور کارکنان، برنامه ریزی نیروی انسانی، آموزش، روابط کار و مددکاری اجتماعی، خدمات و امور رفاهی، بهداشت و درمان و ساختار) احصاء و گزارش شود.

گفتی است  کلیه مشکلات و چالش های بررسی شده و راهکارهای پیشنهادی، پس از جمع بندی در کارگروه استانی هماهنگی سرمایه انسانی به معاونت محترم وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ارجاع خواهد شد.

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©