تاریخ: 1399/05/17
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا
تاریخ:1399/05/08

استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در شرایط سخت آب و هوایی و شیوع کرونا

 

به همت تلاشگران خط مقدم تولید در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،علیرغم شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور و شرایط سخت آب و هوایی در مناطق عملیاتی شرکت های تابعه نفت و گاز زاگرس جنوبی, غرب و شرق استمرار و صیانت از تولید نفت و گاز در این مناطق همچنان ادامه دارد.

 

 
امتیاز:  0

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©