تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
اصلاحیه: موضوع تهیه، طبخ و سرو سه وعده غذا در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©