تاریخ: 1400/02/23
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
تهیه و تامین تانکرهاي حمل آب شور 24 ساعته با راننده در منطقه عملیاتی خانگیران

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©