تاریخ: 1400/01/23
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
مناقصه تعويض پوشش خطوط لوله 12 اينچ و 2 اينچ گاز شيرين به طول حدود 7000 متر

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©