تاریخ: 1399/08/07
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
آماده سازی محوطه چاه 18 خانگیران

فراخوان مجدد ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای  شماره  9901141

 (نوبت اول/دوم)

 

1- شماره فراخوان :   9901141

2- موضوع فراخوان : آماده سازی محوطه چاه 18 خانگیران

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، سرخس ، منطقه عملیاتی خانگیران به مدت 2 ماه

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

5- شرایط مناقصه گر :

5-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-4- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت انجام کار حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه .

5-5- توانايي تهيه ضمانت نامه بانکی شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ  423.350.000  ريال ( و یا واریز وجه نقد ) .

6- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران  24/07/1399  می باشد.

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047318 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره   17709746  ثبت شده است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©