تاریخ: 1399/07/05
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی راجع به خرید مجموعاً 70 دستگاه بیسیم خودروئی و دستی

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©