تاریخ: 1399/07/05
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
مناقصه عمومی دو مرحله ای راجع به خرید دو حلقه سیم چاهپیمائی 25 کیلوفوتی

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©