تاریخ: 1399/10/28
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
خدمات پشتيباني پسيو سيستم ها و تعميرات پيشگيرانه

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9901092

 (نوبت اول/دوم)

  1.  موضوع: تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  9901092  راجع به خدمات پشتيباني پسيو سيستم ها و تعميرات پيشگيرانه.  
  2.  محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مشهد و منطقه عملیاتی خانگیران سرخس،   12  ماه

3- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

4- شرایط مناقصه گر :

4-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

4-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

4-3- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت انجام کار در رسته تعمیر و نگهداری یا خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

4-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-5-  درج نام مناقصه گر در لیست مورد تائید حراست شرکت ملی نفت ایران و یا ارائه تائیدیه ازحراست شرکت ملی نفت ایران .

4-6- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ  325.500.000  ريال از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی .

5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  99/05/08 می باشد.

6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

7- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره 6268708  ثبت شده است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©