تاریخ: 1399/05/17
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز

فراخوان ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

 (نوبت اول/دوم)

 

 

1- شماره مناقصه :  9901042

2- موضوع : انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مورد نیاز شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی،  سرخس ، منطقه عملیاتی خانگیران و گنبدلی،  12  ماه

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

5- شرایط مناقصه گر :

5-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت انجام کار معتبر در رسته تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی معتبر صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت مناقصه گر.

5-6- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ  4.818.600.000  ريال از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی .

5-7- تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و ارائه به مناقصه گزار از طریق سامانه ستاد .

6- کلیه مراحل برون سپاری از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/04/18 می باشد.

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های 319  و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره  4318774 ثبت شده  است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©