تاریخ: 1399/05/17
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خدمات پشتيباني پسيو سيستم ها و تعميرات پيشگيرانه.  

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 9901091

 (نوبت اول/دوم)

 

 

  1.  موضوع: فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره  9901091  راجع به خدمات پشتيباني پسيو سيستم ها و تعميرات پيشگيرانه.  
  2.  محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مشهد و منطقه عملیاتی خانگیران سرخس،   12  ماه

3- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

4- شرایط مناقصه گر :

4-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

4-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

4-3- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت انجام کار در رسته تعمیر و نگهداری یا خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

4-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4-5-  درج نام مناقصه گر در لیست مورد تائید حراست شرکت ملی نفت ایران و یا ارائه تائیدیه ازحراست شرکت ملی نفت ایران .

4-6- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ  325.500.000  ريال از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی .

5- کلیه مراحل از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فرآیند از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/04/01 می باشد.

6-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

7- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره 6268708  ثبت شده است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©