تاریخ: 1399/03/06
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
انجام خدمات مورد نیاز ترابری

فراخوان ارزیابی کیفی مجدد برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

 (نوبت اول/دوم)

 

 

1- شماره مناقصه :  9901022

2- موضوع مناقصه : انجام خدمات مورد نیاز ترابری

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، مشهد، سرخس و منطقه عملیاتی خانگیران،   12  ماه

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

5- شرایط مناقصه گر :

5-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت انجام کار در رسته تعمیر و نگهداری یا خدمات عمومی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-4-ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال 1397 مناقصه گر.

5-6- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ    2.900.000.000    ريال از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی .

5-7- تکمیل کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و ارائه به مناقصه گزار از طریق سامانه ستاد .

6- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران  1399/02/21  می باشد.

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره  3233226 ثبت شده  است.

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©