تاریخ: 1399/03/06
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
تعویض پوشش کولتار 13 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش فاز 2 خانگیران

فراخوان ارزیابی کیفی  برای مناقصه عمومی یک مرحله ای

 (نوبت اول/دوم)

 

 

1- شماره مناقصه :  9901071

2- موضوع مناقصه : تعویض پوشش کولتار 13 کیلو متر از خطوط لوله زیر زمینی چاههای گاز ترش فاز 2 خانگیران

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی، منطقه عملیاتی خانگیران، 5  ماه

4- نام و نشانی مناقصه گزار: شركت بهره ­برداري نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخيام ، بلوارارشاد ، خيابان پيام ، نبش پيام 6 ، پلاك 18 .                                        

5- شرایط مناقصه گر :

5-1- دارابودن شخصيت حقوقي، كد اقتصادي و شناسه ملي .

5-2- داشتن توانائي مالي، تجربه و تخصص در زمینه موضوع قرارداد.

5-3- دارا بودن گواهی نامه صلاحیت معتبر حداقل رتبه 5 در رشته تاسیسات/تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه.

5-4- دارا بودن گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5-5- ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده سال 1397 .

5-6- توانايي تهيه ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (مناقصه) به مبلغ  1.763.300.000  ريال از انواع تضامین مجاز اعلام شده در آئین نامه تضمین معاملات دولتی .

6- کلیه مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، مراحل ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه از طریق سایت سامانه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان و سایر اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد ایران 1399/02/11 می باشد.

7-گشایش پاکت های مناقصه پس از انجام مراحل ارزیابی کیفی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با اطلاع رسانی قبلی انجام خواهد شد.

8- در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه اطلاع رسانی مناقصات با شماره  3234674  ثبت شده است.

 

 

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت و گاز شرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©