تاریخ: 1399/01/15
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
انجام خدمات نظارت کارگاهی مورد نیاز شرکت

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©