تاریخ: 1399/04/13
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
آگهي مزایده فروش بخشی از اقلام و اموال مازاد و اسقاطی

آگهي مزایده شماره  9803031 فروش بخشی از اقلام و اموال مازاد و اسقاطی

( نوبت اول/نوبت دوم )

 

شركت بهره برداري نفت و گاز شرق ( سهامي خاص ( در نظر دارد بخشي از اقلام و اموال مازاد و  اسقاطي خود در انبارهاي منطقه خانگيران شهرستان سرخس به شرح 11 گروه ذيل را از طريق مزايده عمومي به اشخاص واجد شرايط به فروش برساند :

شرح مختصر اموال:

گروه 1 _  ضایعات فلزی(شامل آهن آلات مختلف)، حدود 367632 کیلوگرم.

گروه 2 _ ضایعات پلاستیکی ، حدود 19806 کیلوگرم.

گروه 3 _ ضایعات آلومینیومی ، حدود 24175 کیلوگرم. 

گروه 4 _ ضایعات مسی کابل و سیم برق ، حدود 1700 كيلوگرم.

گروه 5 _ ضایعات باطری ، حدود 7863 كيلوگرم.

گروه 6 _ ضایعات برنجی، حدود 90 كيلوگرم.

گروه 7 _ ضایعات کابل فیبر نوری ، حدود 250 كيلوگرم.

گروه 8 _ بشکه های فلزی ، حدود 1285 عدد.

گروه 9 _ بشکه های پلاستیکی ، حدود 1743  عدد.

گروه 10 _ ضایعات مقره های خطوط انتقال برق ، حدود 27840 كيلوگرم.

گروه 11 _ اقلام اموالی خارج از رده شده مختلف (شامل اقلام فلزی، چوبی، دستگاههای برقی، الکترونیکی و غیره)، حدود 842  قلم.

شرايط مزايده:

  1. احجام و مقادير فوق تقريبي ميباشد.
  2. كليه اقلام فوق به صورت يكجا به يك خريدار به فروش ميرسد و تفكيك قابل پذيرش نخواهد بود .
  3. ضمانت شركت در مزايده معادل  967.000.000  ريال ميباشد كه ميبايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و قابل پذيرش اين شركت و يا توديع وجه نقد به حساب شركت ارائه شود .
  4. اقلام موضوع مزايده به صورت مرحله اي و حسب تشخيص اين شركت تحويل ميگردد . بارگيري و حمل اقلام تحويلي ، تماماً بر عهده و هزينه برنده مزايده ميباشد .

كليه متقاضيان شركت در مزايده حداکثر تا تاریخ 23/11/1398 جهت دريافت اسناد مزايده به دفتر امور حقوقي و پيمان هاي اين شركت واقع در مشهد- بلوار خيام – بلوار ارشاد - خيابان پيام- نبش پيام 6- پلاك 18 _ شماره تلفن 321 37047- 37047320 (051) _ نمابر 37047322 مراجعه نمايند. تاريخ بازديد از اقلام فوق و مهلت و نحوه ارائه پيشنهادات مالی و ساير شرايط در اسناد مزايده قيد شده است.

روابط عمومي شركت بهره برداري نفت وگازشرق

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©