تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مدیرعامل حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق دفتر مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق کمیسیون مناقصات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق بازرسی فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق تدارکات کالا شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق امور حقوقی و قراردادها شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ایمنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق فناوری اطلاعات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق برنامه ریزی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مهندسی سیستم ها شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مهندسی ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مدیریت عملیات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مدیریت منابع انسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مدیریت امور مالی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق مدیریت امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق
East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©