تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
کارگاه ها

مجموعه كارگاه ها و آزمايشگاه ها :

الف . كارگاههاي تعميرات شامل : برق ، ابزاردقيق ، تهويه ، كارگاه مركزي ، مكانيك ، خط لوله ( 5 كارگاه )

ب . كارگاههاي خدمات فني شامل : تعميرات درون چاهي و برون چاهي و نگهداشت ( 3 كارگاه )

ج . كارگاههاي خدمت پشتيباني شامل : كارگاه مستغلات شهرك نفت و استراحتگاه خانگيران و ترابري ( 3 كارگاه )

د . آزمايشگاهها شامل : واحد آزمايشگاه و واحد مخابرات و واحدههاي برق و ابزار دقيق ( 4 آزمايشگاه )

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©