تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
اهداف و خط مشی ها

اهداف شركت :

صيانت از ميادين نفت و گاز تحت مسئوليت با اولويت برداشت از مخازن مشترك

تلاش در جهت رسيدن به استانداردهاي ملي و بين المللي

ارتقاء تكنولوژي موجود شركت و بكار گيري فن آوري پيشرفته

گسترش فعاليتهاي پژوهش و توسعه، حمايت از ساخت داخل و توجه به نوآوري و خلاقيت كاركنان

ارتقاء بهره وري و كاهش هزينه ها از طريق استفاده حداكثر از ظرفيتهاي موجود، بهينه سازي مصرف انرژي و كاهش ضايعات و مديريت مصرف منابع

توجه ويژه به مسائل كيفيت ، ايمني و زيست محيطي ، با استقرار ، حفظ و ارتقاء سيستمهاي مديريت نوين از قبيل استانداردهاي(IMS و HSE-MS)

طراحي ، برنامه ريزي ، اجرا و كنترل مناسب طرحهاي توسعه اي و سرمايه اي محوله شده از طرف شركت نفت مناطق مركزي جهت نگهداشت توان توليد و يا افزايش سقف توليد

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©