تاریخ: 1399/12/19
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
 
چشم انداز

در حال حاضر اطلاعات در دسترس نمی باشد.

 

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©