تاریخ: 1399/08/07
امام علی علیه السلام : اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ؛ با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران، بيرون كن!
آمریکا وزیر نفت و سازمان‌های مرتبط با وزارت نفت را تحریم کرد/زنگنه: صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست
زاگرس جنوبی پایلوت فشار افزایی میادین گازی کشور است
شناسایی و توانمند سازی شرکتهای تولیدکننده معتبر و دانش بنیان تولید مواد ضد خوردگی انجام شد
آمادگی کامل زاگرس جنوبی در بهره‌برداری و تولید پایدار گاز در فصل زمستان
ارائه گزارش اقدام‌های وزارت نفت پیرامون سرمایه انسانی به کمیسیون انرژی مجلس
برد الکترونیکی شیر های کنترلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب طراحی و ساخته شد
آمریکا وزیر نفت و سازمان‌های مرتبط با وزارت نفت را تحریم کرد/زنگنه: صنعت نفت ایران از پا نخواهد نشست
زاگرس جنوبی پایلوت فشار افزایی میادین گازی کشور است
شناسایی و توانمند سازی شرکتهای تولیدکننده معتبر و دانش بنیان تولید مواد ضد خوردگی انجام شد
آمادگی کامل زاگرس جنوبی در بهره‌برداری و تولید پایدار گاز در فصل زمستان
ارائه گزارش اقدام‌های وزارت نفت پیرامون سرمایه انسانی به کمیسیون انرژی مجلس
برد الکترونیکی شیر های کنترلی در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب طراحی و ساخته شد
بزرگترین مرکز ذخیره سازی

بزرگترین مرکز ذخیره سازی

 
مجموعه چاه های تحت پوشش شرکت بهره برداری نفت و گاز شرقجمع آوری های مرکزی، غربی و شرقیمرکز اندازه گیریمجموعه کارگاه هامرکز تفکیک و ذخیره سازیفرهنگی - رفاهیادارات ستادی

اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود
اطلاعات ناموجود

مناقصات بیشتر

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق

مشهد- بلوار ارشاد- خیابان پیام-نبش پیام 6- پلاک 18

East Oil & Gas Production Company Copyright 2015 ©